jublileum

In ’t 49ste laevesjaor van Schots en Scheif zien d’r twieë leje die ein jubileum viere. Marc en Ron zien allebei 25 jaor lid. Op de jaorvergadering wuurt tradisiegetrouw ein jublileumspeldje veur 25 jaor trouw lidmaatschap oétgereik. Marc en Ron van herte perfitsia met dit schoeëne jubileum names alle jónges van Schots en Scheif! Det geej d’r nog 25 jaor aan vas meug knuipe!