Elf van elf sprik vanzelf, maar noow efkes neet

’t jaor 2020 is ein waal hiél biezónder jaor. Corona haet invloed op ós ganse laevespatroeën. Ouk Elf van Elf mót d’r aan gluive. Laote we haope det we dees periode gauw kinne aafsloete en det we ózze schoeëne Vastelaovend weer alderwets kinne viere. Wannier zulle d’r weer net zoeëvuuël minse op éine vastelaoveswage kinne as heejónder op de foto? Wae zal ’t zegge?