Jubilaris

Op de jaorvergadering 2014 woort Jean-Pierre gehöldig. Jean-Pierre is 25 jaor (plus ein biètje) lid van de joekskepèl. Leon sprook ein woord van dank veur JP zienen inzet in de aafgeloupe 25 jaor en hae kreeg ’t beejbehuurende 25-jäörig jubileumspeldje opgespeld door Ièrelid Aloys. Heejmei steit d’n teller van ’t aantal leeje det 25 jaor of langer lid is van Schots en Scheif op 7.

Det waas vastelaovend 2014

Vastelaovend 2014 is weer verleeje tièd. Ein aantal waeke van optraejes leet achter ós. Weej wille gaer idderein bedanke dae d’r aan haet beejgedrage det weej met vuuël plezeer kinne truuk kièke op dit waan vastelaovesseizoen! Um aaf en toe nog effe truuk te kinne kièke en herinneringe op te haole zien d’r foto’s gemak. Klik daoveur heej. Veur ’t filmke van d’n optoch in Bliërick, klik heej en dae van Venlo klik heej.

Vastelaovestrein kump op stoum

We zien d’r klaor veur. Ós vastelaovesprogramma is óngevièr bekind, de vastelaovestrein kin dus vertrekke. We starte beej ’t jubilerende gezelschap van VG de Vogelhut. Daonao wuurt ’t vastelaovesbal van de G-voetballers van Venlosche Boys opgeluusterd. As det is gewaes, is ’t tièd veur ’t Boeremoosbal. Dan kière we truuk beej de Vogelhut, wao ’t Prinsebal op ’t programma steit, gevolg door ’t Prinsematinee beej de Beerpiëp. Daonao geit d’n trein twieë kièr naor Pruusses, eine kièr zien we in Straole en eine kièr in Kölle. As we det alles achter de rök hebbe is ’t al vriédaag veur vastelaovend. Op deezen daag speule we traditioneel op ’t amtenaerebal van de gemeinte Venlo, waonao we klaor zien veur de Dreej Dolle Daag.

In ’t Boys bukske

De roots van Schots en Scheif ligge beej voetbalvereniging Venlosche Boys. In ’t bukske det periodiek wuurt verspreid ónder alle leeje, vrinde en sponsóre, waas d’r dit kièr aandach veur ’t óntstaon van de joekskepèl in april 1975. Degene die ’t Boys bukske neet óntvange en ’t toch leuk vinde um ’t stókske te laeze kinne heej  klikke.

Kwant waekind in Rheinbrohl

Nao ein jäörke ónderbraeking ware we dit jaor weer truuk beej ós vrinde in Rheinbrohl. Ut veulde wie eine werme douche, óndank det inkele van ós letterlik eine kalde douche krege (kump d’r van asse te lang in dien nis bliefs ligge). Same slaope is ein nieje ervaring die we hebbe opgedaon en veurluipig wille we neet mier anders! Veur de res kinne we allein maar constatére det we ein zièr kwant waekind hebbe gehad, det we in de watte zien gelag door ós vrinde van de Heimat- und Verschönerungsverein en det ’t muzikaal gezeen ouk mièr dan de meujte waerd waas. Klik heej veur de foto’s.

Veur keuning, keunegin en vaderland.

Woensdaag 12 juni 2013 waas d’n daag det ós keuningspaar Willem-Alexander en Maxima ein bezeuk brach aan Venlo. Weej vónde ’t ein hièle ièr dat we ware oètgenuuëdigd (dank aan de organisasie!) um dit bezeuk muzikaal op te luustere. Umdet we eigelik al in de zomerpauze zoote, meus d’r nog waal ein rippetisie waere ingelas um d’n amazuur op pièl te bringe. Op woensdaag vanaaf de klok van kwart veur elf kóste we ein diek oor lang ós muzikale kunste euver ein good gevölde mert oètstruie. Daonao vloog ’t keuningpaar in ein tièdsbestek van 5 minute veurbeej, waonao ’t d’r veur ós opzoot. Ein optraeje det zeker tot ein van de hoeëgtepunte in ós bestaon meug waere geraekend. Vanaaf noow geit ’t zomerreces ech in, waonao we vanaaf 27 augustus met opgelaaje accu d’n draod weer oppakke.

Det waas Altenahr.

Hotel Lang as oètvalsbasis, met dans in de “Kristallspiegelsaal” veur 80-jäörige en alder. Aete. Boète speule wies de woute kwame. Slaope in ein slaopkamer ingerich as “spiegelsaal”. Inkele die dao neet taege kóste en toen ze thoès kwame nog ein terrasje ginge inrichte veur de slaopkamer van Wieke. Óntbijte. Frühshoppe op ’t terras van de Crazy Horses Saloon. Aete. Raegen. Speule in ein glaze tent. Aete. Nao de andere tent met hièl vuuël zatte minse en ein gasoptraeje van Ben beej de maedjes van La Dolce Vita (kièk heej). Slaope. Inkele bómme en eine trómpetsolo door de laatkómers as serenade aan de slaopers. Óntbijte. Frühshoppe op ’t terras van Crazy Horses met ein bezeuk van de maedjes van LDV. Aete. Altenahr löp laeg. Aete. Ein letste serenade op ’t terras van Crazy Horses. Nao hoès of nog efkes blieve um nog eine kièr in de speegelslaopkamer te slaope en nog eine kièr te óntbijte. Ind.

Klik heej veur de foto’s of kièk op de multimediapagina.

Wiénfièste Altenahr

In ’t ièrste waekind van oktober steit ’t jaorlikse reisje naor de wiénfièste weer veur de deur. De letste jaore ware we op de wiénfièste in Rheinbrohl. Det is altièd good bevalle, maar veur de broeëdnuuëdige variasie is ’t sóms nuuëdig um ens örges anders te gaon kièke. Dit jaor is det Altenahr gewaore. As we dao aeve gasvreej waere óntvange as beej ós vrinde in Rheinbrohl dan belaof ’t weer ein gezellig oètstepke te waere.